אודות:About

אודות:About

ישיבת בני עקיבא לחינוך סביבתי – סוסיא הוקמה בשנת תשנ"ח (1998), על ידי קבוצת מדריכים בוגרי בי"ס שדה סוסיא.

במטרה להוות בית יוצר לבני נוער החפצים בהעמקה וב"נשמה יתירה" בתחומי התורה והסביבה.

כיום הישיבה מונה 170 תלמידים בכיתות ט' – י"ב, כולל שתי כיתות קטנות לתלמידים מאותגרים.

בוגרינו מסיימים את חוק לימודיהם עם תעודת בגרות מלאה ומורחבת, ממשיכים לשנה או יותר של לימוד תורה

ולאחר מכן, ללא יוצא מן הכלל ממשיכים לשרות צבאי משמעותי, רובם בתפקידים פיקודיים ביחידות השונות.

קמפוס הישיבה הנבנה בישוב "סוסיא" המתחדש ובסמוך ל"מרכז המורשת הלאומית – סוסיא"

משלב בעיצובו מוטיבים מהעיר "סוסיא" הקדומה לצד מערכות שומרות סביבה מודרניות ועם שמירה על הנגשה נאותה ונאמנות לתקני הבטיחות המחמירים.

במבט לעתיד ניצבים בפנינו אתגרים שונים ובהם הרחבת מעגל הכיתות המאותגרות, השלמת בניית הקמפוס הסביבתי וקידום פרויקטים לפעילות חינוכית יצרנית עבור התלמידים.

הצוות החינוכי, החברתי, הסביבתי והמקצועי מתגורר כולו בסמוך לישיבה ומורכב מטובי בניה של הציונות הדתית בישראל.

divider2

 

The Bnei Akiva Yeshiva High School for Environmental Studies – Sussya was

founded in 1998 – Jewish Year 5758, by a group of counselors (instructors),

graduates of the Sussya Field School, in order to constitute a breeding ground for

youths who are interested in “soulfulness” and delving deeper into the Torah and the

environmental fields.

Currently the Yeshiva consists of 170 students studying in 9th to 12th grades, including

two small classes for challenged students. Our matriculates graduate with a full

extended matriculation certificate, continue for another year or more of Torah

learning and afterwards, without exception, proceed towards a significant military

service, most of them in commanding positions within the various military units.

The Yeshiva’s campus being constructed at the renewing “Sussya” settlement,

nearby the “National Heritage Center – Sussya”, incorporates within its design

motives from the ancient city of “Sussya” alongside modern environment

safeguarding systems while maintaining adequate accessibility and adhering to the

most stringent safety standards.

Looking ahead to the future, we face diverse challenges including the expansion of

the circle of challenged students’ classes, completing the construction of the

environmental campus and promoting projects for productive educational activities

for the students.

The entire educational, social, environmental and professional staff resides in close

proximity to the Yeshiva and it is comprised of some of the finest sons of religious

Zionism in Israel.