דברי תורה:Divrei Torah

דברי תורה:Divrei Torah

משולחן ראש הישיבה
ממתק שבת סוסיאי-פרשת בלק
המאמר נכתב ע"י:  

"ויגל ה' את עיני בלעם וירא את מלאך ה' ניצב בדרך" – כדאי לפקוח עיניים ולהבין כי הדרכים החסומות, משמים נחסמו בעדנו. נעם

ממתק שבת סוסיאי-חוקת
המאמר נכתב ע"י:  

"ותמת שם מרים… ולא היה מים לעדה" – רק במות מרים הבין העם שהמים היו בזכותה. חבל שרק בנפילת העץ אנו מבינים עד כמה הוא היה גבוה. נעם

ממתק שבת סוסיאי-פרשת קורח
המאמר נכתב ע"י:  

"ותפתח הארץ את פיה" – הארציות, הגשמיות פותחת את הפה וזועקת ברעב ובצמא, הרוח שותקת במחנקה וקריסתה בחטף ללא התראה. נעם

ממתק שבת סוסיאי פרשת שלח
המאמר נכתב ע"י:  

הרב נעם- "ארץ אוכלת יושביה" – ארץ התובעת התקדמות מתמדת במידות, בתורה, בצדק, בטכנולוגיה. אם באת לנוח, כנראה שטעית בכתובת.

מפרי עטנו
ממתק שבת סוסיאי-פרשת בלק
המאמר נכתב ע"י:  

"ויגל ה' את עיני בלעם וירא את מלאך ה' ניצב בדרך" – כדאי לפקוח עיניים ולהבין כי הדרכים החסומות, משמים נחסמו בעדנו. נעם

ממתק שבת סוסיאי-חוקת
המאמר נכתב ע"י:  

"ותמת שם מרים… ולא היה מים לעדה" – רק במות מרים הבין העם שהמים היו בזכותה. חבל שרק בנפילת העץ אנו מבינים עד כמה הוא היה גבוה. נעם

ממתק שבת סוסיאי פרשת שלח
המאמר נכתב ע"י:  

הרב נעם- "ארץ אוכלת יושביה" – ארץ התובעת התקדמות מתמדת במידות, בתורה, בצדק, בטכנולוגיה. אם באת לנוח, כנראה שטעית בכתובת.