דברי תורה:Divrei Torah

דברי תורה:Divrei Torah

משולחן ראש הישיבה
ממתק שבת סוסיאי
המאמר נכתב ע"י:  

"כאשר ייסר איש את בנו" – יסורי גוף ונפש מתנת אב הם. מיישרים, מכוונים, מנביעים כוחות ומגלים צפונות. בכל זאת נעדיף טיפול של אמא. נעם

ממתק שבת סוסיאי פרשת מסעי
המאמר נכתב ע"י:  

"ויסעו מחרדה ויחנו במקהלות"-כשרוצים להשתחרר מחרדות צריך פשוט להתקהל. לשאוב כוחות מהחבורה, מהקהילה ומההתקבצות המשותפת יחדיו. נעם

ממתק שבת סוסיאי פרשת מטות
המאמר נכתב ע"י:  

"וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים"-אנשי האש ואנשי המים, כוחותיהם שונים, פועלם אחר, ותיקונם הפוך. רק שלא נתבלבל ביניהם. נעם.

ממתק שבת סוסיאי פרשת פנחס
המאמר נכתב ע"י:  

"מחלה נעה וחלגה ומלכה ותרצה" בנות צלפחד הפכו את שמן לאגדת ההתיישבות ואהבת הארץ. את שמך קיבלת, את משמעותו אתה בוחר. נעם

ממתק שבת סוסיאי-פרשת בלק
המאמר נכתב ע"י:  

"ויגל ה' את עיני בלעם וירא את מלאך ה' ניצב בדרך" – כדאי לפקוח עיניים ולהבין כי הדרכים החסומות, משמים נחסמו בעדנו. נעם

מפרי עטנו
ממתק שבת סוסיאי פרשת מסעי
המאמר נכתב ע"י:  

"ויסעו מחרדה ויחנו במקהלות"-כשרוצים להשתחרר מחרדות צריך פשוט להתקהל. לשאוב כוחות מהחבורה, מהקהילה ומההתקבצות המשותפת יחדיו. נעם

ממתק שבת סוסיאי פרשת מטות
המאמר נכתב ע"י:  

"וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים"-אנשי האש ואנשי המים, כוחותיהם שונים, פועלם אחר, ותיקונם הפוך. רק שלא נתבלבל ביניהם. נעם.

ממתק שבת סוסיאי פרשת פנחס
המאמר נכתב ע"י:  

"מחלה נעה וחלגה ומלכה ותרצה" בנות צלפחד הפכו את שמן לאגדת ההתיישבות ואהבת הארץ. את שמך קיבלת, את משמעותו אתה בוחר. נעם

ממתק שבת סוסיאי-פרשת בלק
המאמר נכתב ע"י:  

"ויגל ה' את עיני בלעם וירא את מלאך ה' ניצב בדרך" – כדאי לפקוח עיניים ולהבין כי הדרכים החסומות, משמים נחסמו בעדנו. נעם

ממתק שבת סוסיאי-חוקת
המאמר נכתב ע"י:  

"ותמת שם מרים… ולא היה מים לעדה" – רק במות מרים הבין העם שהמים היו בזכותה. חבל שרק בנפילת העץ אנו מבינים עד כמה הוא היה גבוה. נעם