החינוך החברתי  Informal Education

החינוך החברתי Informal Education

בהתאם לתפיסת הישיבה, על פיה בפסגת הסביבתיות ניצבים האדם והיחס אליו, מתחנכים

התלמידים לעשייה חברתית ולעזרה לזולת – לחבר היושב לצדך בכיתה, לאדם המתגורר בעיר

השכנה. או אף לבן העם האחר הזקוק לסיוע.

בתרגום לשפת העשייה, מקדישים בני כיתה י״ב יום בשבוע להתנדבות במועדוניות לילדים במצוקה

בירושלים ובבאר שבע. בני כיתה י״א מפעילים ארגון חסד המכונה ״שכן טוב". במסגרתו נאספים

מצרכים בישובי הסביבה, במשקים, במפעלים ובחנויות, מגויסות תרומות באמצעות קופות צדקה

והוראות קבע, המשמשים לחלוקת ״סלי שבת״ לנזקקים בערבי שבתות וחגים בעיר ערד הסמוכה.

בני המחזורים הצעירים עורכים חונכויות אישיות לילדים הנזקקים לכך בהר-חברון.

בני הישיבה כולה יוצאים לפעילות ״שיא״ בחודש אדר, במסגרתה מפעילה הישיבה שווקי פורים

בבאר שבע ובירושלים לילדים ממשפחות הרוסות וקשות יום.

divider2

The Social Education

In accordance with the Yeshiva’s conception, according to which man and the attitude he

receives are positioned at the summit of environmentalism, the students are educated to carry

out social action and assist their fellow men – a friend sitting beside you in class, a person who

lives in the neighboring city or even an individual belonging to another nation who requires

assistance.

Upon translation into the language of action, the 12th-graders dedicate one day a week to

volunteer in after-school care facilities intended for children in distress in Jerusalem and in

Be’er-Sheva. The 11th-graders run a charity organization called “good neighbor”. Within the

organization’s framework, diverse supplies and consumer goods are collected in the

surrounding communities, in farms, factories and stores, contributions and donations are

recruited through charity boxes and standing orders, and all of these are utilized for the

distribution of “Saturday baskets” for the needy on Saturday eves and holidays in the nearby

City of Arad. Younger students organize personal tutoring and coaching sessions for children

who require them in the Mount Hebron region.

The entire Yeshiva departs for a “peak” activity during the month of Adar, within its framework

the Yeshiva operates Purim markets in Be’er-Sheva and in Jerusalem, intended for children

from poor, work-weary broken families.