שבת זכור בישיבה!!!

שבת זכור בישיבה!!!

בית המדרש הפך לחצר הקיבוץ הידוע "משמימים".

תמונה מבית המדרש בזמן אליפות הגמרתון.

אוזני המן – בתאבון!