דברי תורה:Divrei Torah

דברי תורה:Divrei Torah

משולחן ראש הישיבה
ממתק שבת סוסיאי
המאמר נכתב ע"י:  

"ואנשי קדש תהיו לי" – המתח בין אנושיות לקדושה הוא מנוע חיינו. רגלינו נטועות בקרקע וראשנו בינות עננים, עמקי תורתה מתוך רגבי אדמתה.נעם

ממתק שבת סוסיאי
המאמר נכתב ע"י:  

"נבל תיבול…לא תוכל עשהו לבדך" – מחוזות השליטה, הריכוזיות והפרפקציוניזם הינם אזורים נטולי: מפגש עם הבורא, עם החבר ועם עצמנו. בואו נתרחק מהם. נעם

ממתק שבת סוסיאי פרשת תולדות
המאמר נכתב ע"י:  

"כי הקרה ה' אלהיך לפני" – אין בחיים מפגשים אקראיים. מפגשים הנם פגישה מתוזמנת משמים. חייבים לפצחם ולעמוד על סיבתם.נעם

חיי שרה- ממתק שבת סוסיאי
המאמר נכתב ע"י:  

"ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב" – חייב אדם לזהות את הרגע ואת המקום המחוללים בו השראה ולדבוק בהם. בדיוק כמו יצחק אבינו.נעם

ממתק שבת סוסיאי – פרשת נח
המאמר נכתב ע"י:  

"ויחל נח איש האדמה ויטע כרם" – לעולם תהיה הפתיחה הצהרת כוונות. כשאתה מתחיל את בנין העולם באלכוהול כנראה ששוב לא נגיע רחוק.נעם

מפרי עטנו
ממתק שבת סוסיאי – פרשת נח
המאמר נכתב ע"י:  

"ויחל נח איש האדמה ויטע כרם" – לעולם תהיה הפתיחה הצהרת כוונות. כשאתה מתחיל את בנין העולם באלכוהול כנראה ששוב לא נגיע רחוק.נעם

ממתק שבת סוסיאי פרשת מסעי
המאמר נכתב ע"י:  

"ויסעו מחרדה ויחנו במקהלות"-כשרוצים להשתחרר מחרדות צריך פשוט להתקהל. לשאוב כוחות מהחבורה, מהקהילה ומההתקבצות המשותפת יחדיו. נעם

ממתק שבת סוסיאי פרשת מטות
המאמר נכתב ע"י:  

"וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים"-אנשי האש ואנשי המים, כוחותיהם שונים, פועלם אחר, ותיקונם הפוך. רק שלא נתבלבל ביניהם. נעם.

ממתק שבת סוסיאי פרשת פנחס
המאמר נכתב ע"י:  

"מחלה נעה וחלגה ומלכה ותרצה" בנות צלפחד הפכו את שמן לאגדת ההתיישבות ואהבת הארץ. את שמך קיבלת, את משמעותו אתה בוחר. נעם

ממתק שבת סוסיאי-פרשת בלק
המאמר נכתב ע"י:  

"ויגל ה' את עיני בלעם וירא את מלאך ה' ניצב בדרך" – כדאי לפקוח עיניים ולהבין כי הדרכים החסומות, משמים נחסמו בעדנו. נעם