הרשמה:Registration

הרשמה:Registration

טופס הרשמה לישיבה לשנת הלימודים

לכיתה
רגילהקטנה


פרטי המועמד (נא למלא את כל השדות)
האם התלמיד עבר ועדת שילוב?
כןלא

אם התלמיד עבר אבחון, נא לצרף אותו


פרטי ההורים


פרטי האב פרטי האם
שם
תעודת זהות
טלפון נייד
תאריך לידה
ארץ לידה
עיסוק/מקצוע
מקום עבודה
טלפון עבודה
מספר שנות לימוד
אי מייל


פרטי הילדים ללא הבן המועמד הרשום לעיל

שם הילד שנת לידה עיסוק/מקום מגורים
1
2
3
4
5
7
8


יש לצרף לטופס ההרשמה

1 תמונת פנים עדכנית של המעומד. (נא להעלות קובץ JPG או PDF בלבד, עד 10MB)
2 צילום תעודות כתה ז' (אם יש, גם של ח'). (נא להעלות קובץ JPG או PDF בלבד, עד 10MB)
3 קורות חיים שיכתבו ע"י התלמיד בעצמו. (צילום כתב יד או קובץ Word, עד 10MB)
4 צילום ת"ז אחד ההורים עם ספח שמופיעים כל הילדים. (קובץ JPG או PDF, עד 10MB)
5 קבצים נוספים (תעודות, המלצות וכו׳)
6 מכתב מההורים שבו תכתבו את ציפיותיכם מהישיבה
7 מכתב מיועצת בית הספר בו לומד התלמיד
8 אבחון פסיכודידקטי (העדכני ביותר)
9 אישור וועדת השמה (אם יש)

לידיעתכם

  • רק נרשמים שימצאו מתאימים לישיבה יוזמנו לימי מיונים.
  • בתקופת הרישום ניתן לשלוח שאלות / בקשות לכתובת srishum@gmail.com