מבית מדרשנו  Biet Midrash

מבית מדרשנו Biet Midrash

בית המדרש – חיבור לדבר ה'

הרעיון המרכזי העומד ביסוד תוכנית לימודי הקודש בישיבה, טוען כי חייב אדם לברר את הדרך
הסלולה עבורו בחיבור לדבר ה' ולמצוא את זיקתו האישית לתורה.

בהתאם לכך מוטלת על כל תלמיד המשימה לאתר את התחום בו ישקיע את מירב מרצון הלימודי:
תלמוד, אגדה, הלכה או תנ"ך ובאמצעותו יוציא אל הפועל את מירב ומיטב הכוחות הגנוזים בו וכך
ירכוש כלים, רצון ושמחה לעיסוק בתורה גם בזמנו החופשי ובהמשך מסלול חייו.

לפניכם מוצגים מפרות בית מדרשנו. המאמרים והספרים כולם מפרי עתם של "בני משפחת סוסיא".

דברי תורה

ספרים בהוצאת הישיבה

לספרים נוספים לרכישה