קמפוס ירוק Green Campus

קמפוס ירוק Green Campus

קמפוס ירוק

קמפוס הישיבה הולך ונבנה סביב החצר הסביבתית, המהווה אתר שחזור תרבות הדגן, התירוש והיצהר המקראית. שחזור זה מתבצע באמצעות עצים, פסוקים, דמויות ומתקנים חקלאיים כגורן, גת ובית-בד. כך גם בפסיעה במשעולי הקמפוס בלבד יופנמו ערכי הארץ, מורשתה ותורתה ויעוצב בן נאמן לאלוקיו, לעמו, לארצו ולתורתו.

מבני הישיבה נבנים גם הם מתוך תפיסה סביבתית חדשנית הבוחנת את תועלתם של המערכות הקיימות אל מול הכדאיות הסביבתית והכלכלית. המבנה הראשון, "בית הבזלת", משמש כדוגמא ומופת ליישום טכנולוגיות סביבתיות ואלו מיושמות בכל המבנים האחרים שבאו בעקבותיו.

"בית הבזלת" – הינו מבנה פנימייה המבוסס על עקרונות של משאבי טבע. במבנה משולבות טכנולוגיות ירוקות אשר נועדו ללמד את התלמידים להיות לא רק אוהבי סביבה אלא גם בעלי מסירות ומחויבות אליה. המבנה הינו אחד ממבני החינוך הירוקים הראשונים בארץ ובעולם ומצויות בו טכנולוגיות חדישות שהותקנו בו לראשונה בארץ. המבנה עומד בכל התקנים של משרד החינוך ואיננו פוגע בבריאות התלמידים. מערכות הניתור מעדכנות את התלמידים באופן שוטף כמה מים וחשמל נחסכו במבנה מידי יום וכך מודגשת לתלמידים החשיבות של הדברים לצד האמירה החינוכית כי אנו לא רק מדברים סביבה אלא גם משקיעים בה כמיטב יכולתנו. יצוין כי השקענו בהקמת המבנה משאבים נרחבים תוך הכרה בתועלות המסרים החינוכיים-ערכיים המועברים בזכות היות הפנימייה בת-קיימא הלכה למעשה.

דגש מיוחד מושם על שימור משאבים ואנרגיה בקמפוס כולו וכך, כל טיפת מים אפשרית מוחזרת למערכת וכל החשמל הנצרך בישיבה מיוצר על גגות המבנים והכל בהתאם לחוק ולתקנות משרדי החינוך, הבריאות והסביבה.

 

הטכנולוגיות המשולבות במבני הישיבה:

 1. למניעת הצורך במזגנים:
  • הצללות לכל הפתחים.
  • בידוד תרמי מיוחד לקירות.
  • פתחי אוורור טבעיים מעל כל החלונות.
  • מערכת מפוחים להזרמת אויר קריר למבנה.
 1. לחיסכון בחשמל לתאורה:
  • פתחי תאורה להזרמת אור טבעי.
  • שפורפרות תאורה המאירות לקומה התחתונה בעזרת סיב אופטי.
 1. חיסכון במים:
  • ניקוז וטיהור מי הכיורים והמקלחות והחזרתם למערכת הניאגרות.
  • שימוש מלא ב- "חסכמים".
 1. ייצור חשמל:
  • תאים פוטו- וולטאים.
  • טורבינת רוח (טורבינת בורג).
 1. מערכות לחימום:
  • המים למקלחות והמים לחימום התת-ריצפתי מחוממים על ידי מערכת קולטי שמש מיוחדים שהותקנו בזויות מיוחדות על גג המבנה. (לראשונה בישראל!)
  • משאבות חום לחימום מים ומבנה בימים קרים במיוחד. המערכת יודעת לנצל את מעט החום הקיים ולהקטין לשליש את הצורך בשימוש בחשמל.

 

להשלמת התפיסה החינוכית של המבנה, אנו פועלים כיום להקמת "חצר סביבתית" בה תוקם חורשת עצי הארץ ופירות שבעת המינים וישולבו בה מערכות טבעיות ועתיקות כמו מפלים, מעיינות, וכן מערכות המדגימות טכנולוגיות חקלאיות קדומות כגון: גת, בית בד וגורן.

 

ובמצגות שלפניכם תוכלו להכיר מקרוב את המערכות השונות המושלבות בקמפוס ואת תוכנית החצר הסביבתית.

 

divider2

A Green Campus

The Yeshiva’s campus is being constructed around the environmental courtyard which

constitutes a restoration site of the biblical grains and corn, must and oil culture. This

reconstruction is carried out by means of trees, verses, personages and agricultural facilities

such as a granary, a wine press and an olive press. In this manner, by solely striding along the

campus’ trails, the values of the land, its heritage and its Torah will be absorbed and

assimilated, thus molding an offspring faithful to his God, his people, his country and his Torah.

The Yeshiva’s buildings are also constructed through an innovative environmental perspective

that examines the benefits of the existing systems vis-à-vis the environmental and economic

viability. The first structure, “The Basalt Building”, constitutes an example and a role model for

the implementation of environmental technologies and these are thusly implemented on all the

other buildings following it.

“The Basalt Building” is a boarding school structure based on the principles of natural

resources. Green technologies were integrated into the structure, designed to teach the

students to become not only environment lovers but also committed and dedicated to the

environment. The structure is one of the first green education buildings in Israel and worldwide

and it contains innovative technologies that were installed in it for the first time in Israel. The

structure meets all the standards of the Ministry of Education and it doesn’t harm the students’

health. The monitoring systems update the students regularly regarding the amount of water

and electricity that were saved within the building every day, thus emphasizing to the students

the importance of these matters alongside the educational statement asserting that we’re not

just talking environment but also investing in it as much as we can. It should be noted that we

have invested wide-scale resources in the building’s establishment while recognizing the

benefits of the educational-ethical messages conveyed owing to the fact that the boarding

school is sustainable in practice.

Particular emphasis is placed on the conservation of resources and energy throughout the

whole campus, hence every possible drop of water is retuned into the system and all the

electricity consumed in the Yeshiva is generated on the structures’ rooftops, all in accordance

with the law and the regulations of the Ministries of Education, Health and Environmental

Protection.

The technologies integrated into the Yeshiva’s buildings:

a. To prevent the need for air conditioners:

Shadings for all the openings.

Special thermal insulation for the walls.

Natural ventilation openings above all the windows.

A system of fans and bellows ensuring the flow of cool air into the buildings.

b. Illumination power-saving:

Lighting hatches ensuring the flow of natural light.

Light tubes (tubular skylights) illuminating the bottom floor using an optical fiber.

c. Water saving:

Draining and purifying the sinks and showers’ water and their reinstatement into

the toilet tanks system.

Full use of water savers.

d. Electricity generation:

Photo-voltaic cells.

A wind turbine (screw turbine).

e. Heating systems:

 The water for the showers and for underfloor heating are heated by a system of

special solar panels that were installed in special angles on the building’s roof

(for the first time in Israel!).

 Heat pumps utilized for heating the water and the building in extremely cold days.

The system knows how to take advantage of the small amount of heat existent

and reduce to one-third the need for electricity usage.

To complement the educational conception of the building, we currently strive to establish an

“environmental courtyard” comprising an Israeli trees thicket and seven species fruit trees,

natural and ancient systems, such as waterfalls and springs, will be integrated into it, as well as

systems exhibiting ancient agricultural technologies, such as a wine press, an oil press and a

granary.

In the presentations before you, you will be able to closely get acquainted with the

Following is a list of projects requiring contributions and dedications at the campus of

the Sussya Yeshiva.

You can also leave us your details here and we will get back to you as soon as

possible.

diverse systems integrated into the campus and the environmental courtyard plan.

sussya_Dedication_opportunities