תפיסתנו החינוכית

תפיסתנו החינוכית

דרכה החינוכית היחודית של ישיבת סוסיא יונקת באופן ישיר ומתמיד מתפיסת העולם כי 'כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות' וכי על כל אדם ואדם לברר את שרש נשמתו ואת תחומי וסגנונות הלמידה והעשייה באמצעותם יצליח להוציא את מירב הכוחות הגנוזים בו.

הישיבה סוברת כי הפקת הכוחות מן הכח אל הפועל תתבצע במירב ההצלחה מתוך יחס אישי וקרוב בין התלמידים לבין עצמם ובין הצוות החינוכי לתלמידים ולכן מקפידה הישיבה לשמור על כמות תלמידים המאפשרת הכרות משמעותית של 'כולם עם כולם' , כשכל תלמיד זוכה ליחס אישי ביותר מצד מחנכו, מדריכו החברתי, מדריכו הסביבתי וראש הישיבה. כך מתפתחת הזדהות עצומה בין הצוות והתלמידים הבונים ומעצבים יחדיו את 'רוח הישיבה'.

הישיבה מאמינה כי תהליך חינוכי ופיתוח רוחני יכולים להגיע לשיאם רק מתוך מכנה משותף רחב ועמוק בין כלל התלמידים והצוות החינוכי, ולפיכך מגדירה הישיבה את עצמה כבית אולפנא לתלמידים המקבלים עליהם עול מלכות שמים ועול מצוות החפצים להעמיק ולבסס את אמונתם, ידיעותיהם והליכתם בדרך התורה ומצוותיה. וכמו כן פותחת הישיבה את שעריה אך ורק בפני אותם התלמידים הסקרנים לסביבתם ברבדיה השונים וחפצים להשקיע בידיעת סביבתם משאבים לימודיים ריגשיים וגופניים רבים.

בבסיס תפיסתה החינוכית של הישיבה ניצבת ההכרה כי למידת שטח בלתי אמצעית מביאה את התלמיד לעיון מעמיק בבריאה ובסדריה. השדה בו גנוז פוטנציאל לימודי מדהים הינו בית ספר "טבעי" ופתוח המספק חוויה רב חושית המעודדת סקרנות ולמידה, ומשפרת לאין ערוך את איכות ההפנמה.

תוכנית סביבתית ארבע שנתית נבנתה על ידי צוות הישיבה כמענה לשאיפה להוות בית ייחודי לתלמידים המסוגלים לפתח את אישיותם, ידיעותיהם ואמונתם בזיקה לרובדי הסביבה השונים. תוכנית הסיורים נבנתה באופן ספירלי מן המבואות אל ההרחבה, מההרחבה אל העיון מהעיון אל החקר. בתחום הלמידה התיאורטית לומדים התלמידים לקראת בגרות מורחבת באקולוגיה ובלימודי ארץ ישראל. בנוסף, נדרש כל תלמיד בכיתות הגבוהות לכתוב ולהגיש עבודות אקוטופ וגאוטופ המוקדשות לחקר אתרים אזוריים ולתופעות אקולוגיות. במקביל, מבצעים תלמידי הכיתות הנמוכות עבודות חקר שונות בתחומי הסביבה.

תוכנית למידת השטח השנתית בכל שנתון מורכבת מסיורי יום שבועיים ומשתי סדנאות שטח בנות שבוע. לקראת כל אחד מן הסיורים נעשית עבודת הכנה עיונית.

עקרונות של העצמה ומרחב למידה: הישיבה בסוסיא הינה ספינת דגל לגישה לימודית חדשנית המתמודדת עם קשיי קשב וריכוז ועם קשיים נוספים בדרך של העצמה אישית לתלמיד. הגישה הסביבתית, הסיורים הרבים והסדנאות יוצרות רצון לחקור, להעמיק וללמוד גם בקרב אלו המתקשים בכך ביותר. הבעיות החברתיות והלימודיות מוצאות מזור ורפואה בעמל הכרוך בחקר הסביבה. הישיבה יוצרת ומאפשרת קידום אישי במגוון רחב ביותר של תחומים ולכל תלמיד לפי צרכיו

 

 

YBA Sussya’s educational philosophy derives directly from the worldview that each individual is unique. It is incumbent upon each and every person to discover what areas of interest and learning styles lay at the core of his soul; and to utilize those interests and styles to make the most of his hidden potential.

The yeshiva holds that the discovery and realization of one’s hidden strengths takes place most successfully in an atmosphere of close personal relationships between students and faculty members. For this reason the school is careful to maintain a relatively small student body and low student-teacher ratio, which fosters a level of intimacy where ‘everyone knows everyone.' Each student receives personal attention from his teacher, counselor, environmental mentor and the head of the yeshiva. Thus a strong sense of identification develops between pupils and staff, who together build and maintain the yeshiva’s unique spirit of cohesion.

Our yeshiva believes that the education process and spiritual development can best be achieved when there is a fundamental common denominator between all students and faculty. The yeshiva defines itself as a ‘design studio’ where students learn to accept the yoke of Heaven and the commandments; where they learn to deepen their faith and knowledge, to walk in the path of the Torah and its commandments. Moreover, the yeshiva seeks to accept only those students who show a curiosity and desire to invest in learning about their environment on multiple levels: cognitively, spiritually and physically.

At the foundation of the yeshiva’s educational philosophy lays the basic assumption that experiential learning ‘in nature’s classroom’ leads the student to a deep examination of creation and natural order. It is in outdoor fieldwork that the student’s hidden potential is unlocked. Open, experiential learning provides multi-sensory stimulation that encourages curiosity and a natural learning process, vastly improving the quality of internalization.

Putting the philosophy into practice:

The four-year environmental studies curriculum was designed by the yeshiva’s faculty in response to the desire for the yeshiva to become a home away from home for our students, so that they will be able to develop their character, knowledge and faith in relation to the different levels of their surrounding environment. A plan for multiple fieldtrips was built to guild students on an upward spiral of cognitive complexity, from introduction to analysis, from analysis to hypothesis, and from hypothesis to scientific inquiry.

In the field of theoretical learning, all students prepare for the highest level matriculation exams in Ecology and Land of Israel Studies. In addition, each student in the eleventh and twelfth grades is required to submit Geotropic and Isotropic term papers, based upon independent studies of regional sites and ecological effects. Students in the lower grades are expected to perform group research projects on various environmental topics.

The annual curriculum for each grade level consists of a field trip once every two weeks and two week-long seminars, with the corresponding theoretical groundwork done in the classroom ahead of each outing.

Principles of empowerment and learning space:

Yeshivat Sussya is a flagship for an innovative educational approach for coping with ADD, ADHD and other learning difficulties by way of personal empowerment. Its environmental approach and the many tours and workshops inspire a natural desire to explore, to examine critically, and to deepen ones understanding of both physical and spiritual issues, even among those who struggle the most with learning difficulties.

Furthermore, the rigorous study of environmental issues in an open environment has been shown to have a positive impact on students who suffer from social and educational problems. The yeshiva creates opportunities that enable personal advancement in a wide range of fields, each student according to his needs